De Amstel Club

 

Over ons

De Amstel Club viert in 2021 haar 45-jarig bestaan en geniet een hoogwaardig imago door de historische kwaliteit, de ballotage en het niveau van de leden. Ondanks dit ‘elitaire’ imago heerst er een informele, toegankelijke en warme sfeer binnen de club, waarin men met trots lid is en waar de leden elkaar graag ontmoeten tijdens bijeenkomsten met een mooie mix aan zakelijke en sociale thema’s.
De afgelopen jaren is een traject van verjonging ingezet om te zorgen voor balans tussen ervaring, innovatie en diversiteit. Dit heeft gezorgd voor een verdere verrijking en is een focus waar ook de komende jaren op zal blijven ingezet.

Secretariaat

Cruciaal binnen de Amstel Club organisatie is het Amstel Club Secretariaat, bestaande uit Dennis Katz en Mieke Pardieck. Zij bieden een persoonlijke service aan de leden die bij hen tevens terecht kunnen voor informatie en/of reserveringen voor theaters, lunch en diner e.d. Zij beschikken over een onuitputtelijk netwerk in geval van een vraag of een benodigd advies.

 

Bestuur & Management

Bestuur

Jos Verhorst
Voorzitter
Hylcke Okkinga
Secretaris
Anita Bos – Luijckx
Bestuurslid

Thomas Paardekoper
Penningmeester
Elizabeth Maris
Bestuurslid

Management

Dennis Katz Club Manager
Mieke Pardieck Office Manager

Comité van Aanbeveling

Prof. Cees Dam
Mr. Boris Dittrich
Dr. Frits J.D. Goldschmeding
Alex D. Mulder
Drs. Cor van Zadelhoff

Historie

Geschiedenis

De sluiting van De Groote Club in 1975 vormde de aanleiding voor het oprichten van De Amstel Club op 3 juni 1976. Een aantal leden van De Groote Club was ondergebracht bij de Industriële Club, maar bij velen leefde de behoefte aan een eigen club met de zekerheid gelijkgestemde of gelijkgerichte mensen uit het bedrijfsleven, de vrije beroepen e.d. te ontmoeten. De leden uit de vrije beroepen werden voornamelijk gezocht onder de advocaten, accountants, architecten, artsen en notarissen.

Besloten werd om de club onder te brengen in het Amstel Hotel, dat zich bereid toonde om hiertoe een ingrijpende verbouwing uit te voeren.

Niet alleen het bedrijfsleven werd voor het lidmaatschap uitgenodigd. Ook uit de universitaire wereld, de kunst en de medische wereld kwamen leden voort.

Er werd een formule opgesteld met een eigentijds karakter, waarbij ook vrouwen welkom waren en de partners van de leden gelijke rechten kregen als de leden zelf. Uitgangspunt was dat de club zowel een zakelijke als een sociale functie moest hebben.

De club moest niet gezien worden als een voortzetting van de Groote Club of als concurrentie voor de Groote Industrieele Club. De Amstel Club had niet alleen een heel andere opzet maar, al was het maar door de ligging buiten het stadscentrum, ook een ander bereik.

Heden

De Amstel Club geniet een ‘elitair’ imago door de strenge ballotage en een ledenbestand dat voor iedereen waarde toevoegt. In tegenstelling tot dit imago heerst er een informele, toegankelijke en warme sfeer binnen de club.

Met de ambities voor de toekomst en de huidige situatie in zowel het Amstel Hotel als in de wereld, is gekozen voor een aantal wijzigingen. Vanaf 2021 gaat de Amstel Club ‘On Tour’. Hierbij wordt per evenement een unieke plek bezocht, zowel in als buiten Amsterdam. Op den duur zal een nieuw Clubhuis geselecteerd worden waar de leden elkaar in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen ontmoeten.

Zusterclubs

Wij hebben een samenwerkingsverband met de volgende buitenlandse clubs: