Terugblik Clubdiner met Prof.dr. Bas Bloem over Parkinson

Prof.dr. Bas Bloem, neuroloog, vertelde gepassioneerd over Parkinson, de snelst groeiende neurologische ziekte ter wereld. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Parkinson géén ouderdomsziekte, maar treft het mensen die midden in het leven staan. De piek ligt tussen de 50 en 65 jaar, 20% van de patiënten is nog geen 50, 10% onder de 40 en de jongste patiënt van Bas is pas 13 jaar jong.

De ziekte is de afgelopen jaren met name in China geëxplodeerd. In 1817 beschreef James Parkinson de verschijnselen voor het eerst, ten tijde van de industriële revolutie. Het is geen toeval dat de ziekte op dit moment in de geschiedenis opmars maakt in China. Voor een deel is het een ‘man made disease’. Oorzaken zijn o.a. te vinden in landbouw bestrijdingsmiddelen, in Frankrijk is Parkinson erkend als beroepsziekte onder de boeren.

Onderzoek wijst uit dat de ziekte begint in de darmen en via de nervus vagus naar de hersenen reist. Er zijn 30 genen die de ziekte kunnen veroorzaken en er bestaan vele vormen van Parkinson. Eén op de drie patiënten heeft geen tremor zoals wij die als meest bekende verschijnsel kennen. De meeste ‘trillers’ blijken juist gunstiger te zijn voor het verloop van het proces omdat ze een poging van de gezonde hersendelen zijn om de ziekte te beteugelen.

Natuurlijk kwam ook aan bod wat we zelf kunnen doen om de ziekte te voorkomen. Een overmaat aan melkproducten geeft een risico, maar een mediterraan dieet is gezond, evenals biologisch eten en sporten. Maar ook koffie en nicotine schijnen een goede invloed te hebben (!).

Samen met Marten Munneke heeft Bas ParkinsonNet opgezet, gericht op een betere zorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven. ParkinsonNet is een netwerk waarbij patiënt en zorgverleners samenwerken aan zorg op maat. Begonnen in het Radboudumc, maar inmiddels uitgegroeid tot een landelijke dekking van netwerken en gespecialiseerde zorgverleners, van neuroloog tot fysiotherapeut, van parkinsonverpleegkundige tot seksuoloog en van diëtist tot maatschappelijk werker. Onderzoek wees uit dat ParkinsonNet niet alleen leidt tot een betere kwaliteit van zorg maar ook tot lagere kosten. Met deze multidisciplinaire aanpak van zorg loopt ParkinsonNet internationaal voorop.

Het verhaal van Bas werd geïllustreerd door interessante en soms verbazingwekkende praktijkvoorbeelden die op video waren vastgelegd. Vervolgens nam Bas ruim de tijd om de vragen van de gasten te beantwoorden. Het was dat hij niet ‘de soep koud wilde lullen’ zoals de uitdrukking onder Leienaars luidt, maar anders hadden we nog de hele avond naar hem kunnen luisteren…..

error: Content is protected !!